Selecteer een pagina

Opvoeden is soms een uitdaging. Je kunt met vragen komen te zitten, tegen problemen aanlopen of weinig hulp van familie en vrienden ontvangen. Een steuntje in de rug of een luisterend oor kan dan erg fijn zijn. Dit kan via Home-Start. Vaders en moeders van kinderen in de leeftijd 0 tot 7 jaar kunnen zich aanmelden, maar er is ook een Home-start+ voor ouders met kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar.

Na aanmelding komt er een coördinator bij je thuis om de hulpvraag te bespreken. Dan wordt er een koppeling gemaakt met een vrijwilliger, die zo nodig drie maanden tot een jaar, of langer, het gezin ondersteund. Je kunt terecht voor divers vragen. Van ondersteuning bij het overwinnen van angst, tot iemand die eens per week mee gaat zwemmen, of juist alleen iets onderneemt met een kind zodat de ouder even tijd voor zichzelf of een van de andere kinderen heeft.

Vrijwilligers kunnen zich ook aanmelden via de website, na een gesprek wordt er gekeken of de vrijwilliger geschikt is en krijgt een cursus aangeboden.